Dünyada Bir Milyar İnsan İçme Suyu Bulamıyor

Posted by admin 04/11/2021 0 Comment(s)

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin de bulunduğu içme suyunun tükenme riski ile karşı karşıya kaldığı şehirleri açıkladı.

 

Birleşmiş Milletlerin su stresi olarak tanımladığı rapora göre aralarında Türkiye’nin de aralarında olduğu içme suyunun tükenme riskiyle karşı karşıya olan yerleri açıkladı.

 

Günay Afrika’nın Cape Town kenti modern çağda içme suyu tükenen ilk modern kenti oldu. BBC Türkçe’nin haberine göre Dünya yüzeyinin %70’i suyla kaplı olmasına rağmen dünya su rezervinin sadece %3’ü tatlı su. Habere göre dünyada bir milyardan fazla insan içme suyuna ulaşamıyor ve en az 2,7 milyar kişi yılın en az bir ayında su sıkıntısı çekiyor. 2014’te dünyanın en büyük 500 kentinde yapılan araştırmada bu kentlerin ¼’nün Birleşmiş Milletlerin su stresi olarak tanımladığı riskle karşı karşıya. Su stresi yıllık içme suyunun kişi başına 1.700 metre küpün altına düştüğü durumlarda kullanılan bir isim.

 

Birleşmiş Milletlerin onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 203 itibariyl arzın %40’ının üzerine çıkacak. Bunda iklim değişimi , insanların faaliyetleri ve nüfus artışının rol oynadığı vurgulanıyor. Bütün kıtalar da aralarında İstanbulun’da bulunduğu büyük şehirler su kıtlığı ile karşı karşıya ve bir çözüm bulmak için zamana karşı yarışıyor. İşte Cape Town’un kaderini paylaşmaya aday diğer kentler;

 

Brezilyanın başkenti ve dünyanın en büyük nüfuslu 10 kentinden biri olan Sao Paulo 2015’te Cape Townun yaşadığı benzer bir durumla karşılaştı ve su rezervleri kapasitesinin %4’ünün altına düştü.

 

Krizin en kötü anında, kentin 20 günden az içme suyu kalmıştı ve polis yağma olaylarını önlemek için su kamyonlarına eşlik etmek zorundaydı. Bu duruma Brezilya’nın güneydoğusunda 2014-2017 arasında etkin olan kuraklığın neden olduğu düşünülüyordu , ancak Sao Pauloda ki BM misyonu yetkili makanmların düzgün planlama ve yatırım eksikliğini eleştirdi. Su krizinin 2016 yılında bittiği sanılıyordu ancak 2017 yılının Ocak ayında beklenenin %15inin altındaydı ve bu nedenle şehrin su arzı tekrardan tehlikeli noktaya geldi.

 

Hindistanın Bangalore kentinde ki yerel yetkililer şehrin bir teknoloji merkezine dönüşmesinden sonra inşaat alanında ki büyüme karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar ve kentin su ve atık su sistemleri bu büyüme ile başa çıkmakta zorlandı.

 

Daha da kötüsü kentin antika sayılabilecek su tesisatı sisteminin acilen elden geçmesi gerekmekteydi. Ulusal hükümetin hazırladığı rapora göre kentin içme suyunun yarıdan fazlası boşa gidiyordu. Hindistan da Çin gibi büyük bir su kirliliği ile karşı karşıyaydı. Bangalore’un da bu anlamda pek farkı olduğu söylenemezdi. Kentin etrafındaki göllerde ki yapılan araştırmada suyun %85 inin sadece tarımsal sulamada ve endüstriyel soğutmada kullanabileceği sonucuna varıldı. Tek bir gölde içmeye yada yıkamaya uygun bir su yoktu.

 

Dünya bankası , su kıtlığını belirli bir alanda insanların yılda 1000 metreküpten az su içme suyu alabildiği durum olarak tanımlıyor. 2014’te Pekin’in 20 milyondan fazla sakini 145 metreküpten az su alabildi. Dünya nüfusunun yaklaşık %20 sine ev sahipliği yapan Çin, temiz su kaynaklarının %7’sine sahip. Columbia Üniversitesi’nin araştırmasına göre ülkenin su rezervleri 2000 – 2009 arasında %13 arasında azaldı. Kirlenme sorunu da fazlasıyla bulunmakta. 2015’teki resmi verilere göre Pekinde ki yüzey suyunun %40’ı tarımda ya da sanayide kullanılamayacak kadar kirlendi.

Çinli yetkililer sorunu çözmek için dev su güzergâhı değiştirme projeleri eğitim programları ve çok su kullanan işletmelere yönelik fiyat artışları gündeme getirildi.

 

Resmi verilere göre, ülke başına düşen içme suyu miktarının 1700 metreküpün altına indiği 2016’dan bu yana teknik olarak su stresi yaşadığı belirtiliyor. Yerel uzmanlar durumun 2030 itibariyle kötüleşip, su kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul gibi yoğun nüfuslu kentler yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaya başladı. Şehrin su rezervleri 2014’ün başlarında kapasitesinin %30’unun altına düştü.

 

DÜNYA YÜZEYİNİN %70’İ SUYLA KAPLI OLMASINA RAĞMEN DÜNYA SU REZERVİNİN %3’Ü TATLI SUDUR.

 

Kaynak: phsuaritmadergisi.com